Korrekt installation af cirkulationspumpen i varmesystemet

Moderne varmesystem er økonomisk, praktisk og håndterbart. Udøvelsen af ​​sin organisation er imidlertid ofte i strid med principperne for opbygning af sådanne strukturer. I en gennemsnitlig lejlighed eller et etagers sommerhus er det svært at gennemføre den klassiske gravitationsmekanik af kølemiddelbevægelsen. Installation af en cirkulationspumpe vil gøre det muligt for varmesystemet at opnå et godt niveau af stabilitet og effektivitet. En sådan indretning er også nyttig i strukturer med en tyngdekraftskomponent af kølemiddelbevægelsen, og et opvarmet gulv uden en tvunget superladere virker simpelthen ikke.

Udvælgelse af pumpeinstallationsstedet i varmesystemet

En moderne cirkulationspumpe er en ganske teknologisk enhed. Det bruger komponenter og materialer, der kan arbejde i lang tid ved høje temperaturer. Derfor kan installationen af ​​blæseren i et privathus varmesystem ske næsten uden hensyntagen til kølemiddelets parametre og andre kriterier.

For at forlænge apparatets levetid for at give det optimale arbejdsvilkår anbefales det at installere pumpen i overensstemmelse med standardkrav, nemlig på returstrømmen af ​​varmesystemet, hvor kølemidlet har en lavere temperatur. Samtidig er der flere enkle regler for organisation af cirkulationssystemer, både åbne og lukkede.

  1. En cirkulationspumpe skal installeres på hver lukket varmekreds. Denne regel overholdes altid, når der opvarmes individuelle dele af et privat hus eller ved anvendelse af kølevæske til køleelementer og opvarmede gulve.
  2. Installation af en ekstra pumpe produceret i bygninger, hvor rørledningsnettet er ret lang. Det anbefales at montere en anden blæser, hvis rørlængden er 80 meter eller mere.
  3. Hvis flow- og returstrømmen varierer i temperatur med mere end 20 grader - det betyder behovet for at installere en fødepumpe i et system med naturlig cirkulation. ekstra superchargerhvis eksisterende ikke klare opgaven.
  4. Kontrol af cirkulationspumpen ved ændringer i dens hastighed kan ikke kun give den bedste opvarmningstilstand, men også spare penge takket være de optimale arbejdsvilkår for kedlen.

 Cirkulationspumpe

Supercharger nemt at installere med egne hænder. Samtidig er det nødvendigt at vælge det rigtige sted til installation i henhold til kravene til optimal udstyrsoperation. Samtidig skal der foretages en bekvem justering af varmepumpen og adgang til hurtig demontering til reparation.

Tip! Den rigtige strategi, når du vælger en enhed til installation i et nyt eller eksisterende varmesystem, er ikke kun den korrekte beregning af dets parametre. Cirkulationspumpen skal vælges afhængigt af funktionalitetsniveauet. Nyttige muligheder såsom hastighedsregulering, og hvis du køber en model med frekvensstyring, kan du få mulighed for at finjustere varme og ressourceforbrug meget fint.

Reglerne for valg af et punkt i varmesystemet, hvor installation af en tvungen cirkulationsanordning gøres, er ret simpelt og ligetil.

  1. Pumpen skal være så tæt som muligt på varmeapparatet.
  2. Det anbefales at installere enheden på returrøret.
  3. Både når der er installeret på forsyningsledningen og på returrøret, skal der ikke være rørudløb mellem kedlen og cirkulationspumpen, undtagen specielle rør beregnet til systemvedligeholdelse.

I overensstemmelse med standardreglerne skal tilslutningsplanen til superladeren muliggøre isolering af installationspunktet for demontering, sikring af udstyrsoperation i normal tilstand, sikring af let vedligeholdelse af systemet og idrifttagning.

Varme rørsystemer

Ved at opbygge en præsentationslinie for en hurtig forståelse af funktionerne i organisationen af ​​forskellige varmesystemer, er det rimeligt at starte med muligheden for tvungen omsætning.

Med tvungen omsætning

Denne ordning har en række funktioner.

  1. Højdeforskelle, rørhældninger, placeringen af ​​radiatorer i forhold til varmekedlen reguleres ikke på nogen måde.
  2. Systemet anvender flerpunktsudstyr eller et enkeltpunkts luftudstødningssystem (Mayevsky-haner på radiatorer eller et udløbspunkt med højeste højde).
  3. Organiseringen af ​​et vilkårligt stort antal isolerede kredsløbskredsløb er tilladt, som hver især betjenes af en separat pumpe.

 Tvungen cirkulationsopvarmning

Det væsentligste kendetegn ved systemet med tvungen cirkulation er, at dens drift er umulig uden driften af ​​cirkulationspumpen. Derfor, når strømmen er slukket, stopper kølevæsken, værelserne opvarmes ikke.

Det er vigtigt! Hvis der opstår en strømsvigt ved negative lufttemperaturer, kræver systemet med tvungen cirkulation et nøddræne, hvis tiden til genoprettelse af drift tillader kølevæsken at fryse. Til dette kræves der nødtømningspunkter, på flere steder strukturen af ​​rør med lavt niveau. Dette er ikke nødvendigt, hvis systemet er lukket, og kølevæsken giver ikke frysning ved negative temperaturer.

Med naturlig cirkulation

Et system med naturlig cirkulation har flere fordele, men kræver streng overholdelse af organisationens regler. Dens funktioner er som følger.

  1. Efter varmekedlen er der tilvejebragt en accelerationsledning, et vertikalt rør, som tillader at skabe tryk under udvidelsen af ​​kølevæsken til dets bevægelse gennem netværket.
  2. En klar hældningsparameter er reguleret, såsom strømningsrør og returstrøm.
  3. Med flere varmekredse er det svært eller umuligt at opnå optimal varmeoverførsel i hver af dem.

Kontrol af cirkulationspumpen ved kølevæskens bevægelse kan dramatisk øge funktionaliteten, effektiviteten, tilpasningen af ​​varmesystemet med naturlig cirkulation.

 Naturopvarmning

Et sådant system giver mulighed for at løse en række standardopgaver:

  • niveau design fejl og overvinde hydraulik modstand af rørledning netværk
  • at optimere belastningen af ​​varmekredsløbene ved installation af flere pumper for at regulere varmeafgivelsen;
  • forbedre varmeforholdets arbejdsvilkår.

Den største fordel ved systemet med naturlig cirkulation, for hele dets organisations kompleksitet, er evnen til at arbejde, når strømmen er afbrudt. For at opnå dette skal cirkulationspumpen indstillet til at omgå. Dette er en temmelig simpel struktur.

 bypass

En bypass er en separat enhed til montering af en cirkulationspumpe med en loop-bypass og stopventiler til vedligeholdelse.

 Knude til montering af cirkulationspumpe

Bypass-forsamlingen giver flere bekvemme træk.

  1. Når kugleventilerne er slukket, kan overladeren fjernes uden at dræne hele systemet for at reparere cirkulationspumpen eller udskifte den.
  2. Systemet er drevet uden strøm.
  3. Det er muligt at udføre den oprindelige start af opvarmning uden deltagelse af cirkulationspumpen.
  4. Det er let at organisere strukturen af ​​beskyttelse af pumpen mod urenheder, der kommer ind i sin turbine ved at installere et groft filter eller en maskintypeenhed.

Ordningen med vandopvarmning af et privat hus kan bruges som bypass med manuel og med automatisk styring. I sidstnævnte tilfælde, i omløbsslange cirkulationspumpen monteret kontrolventil.

 Manuel bypass

 Automatisk styret bypass

Når cirkulationspumpen virker, genereres et overtryk ved udgangen af ​​kontraventilen. Knuden overlapper strømmen, hvilket giver et optimalt bevægelsesmønster for kølemidlet. Når strømmen er slukket, begynder vandet at bevæge sig gennem ventilen på grund af den naturlige tyngdekraftskomponent. En sådan ordning kræver ikke justering og justering, også under idriftsættelse.

Tip! Da returventilen er en anordning, der er følsom nok til at skala og mineralaflejringer, i åbne varmesystemer anbefales det at duplikere sin drift med en sekventielt installeret kugleventil.

Tilslutning af pumpe til strømforsyning

Tilslutning til strømforsyningen kan ske på to måder.

Direkte forbindelse

Den første er standard, den er en direkte. Slut strømkablet til stikkontakten med den ønskede spændingstype. Med dette:

  • Vælg en ledning med et tværsnit på mindst 2 kvadratmeter;
  • ledere bør strandet for at reducere sandsynligheden for brud ved bøjning;
  • Tilslutning skal ske ved brug af jordledning.

Ledernes specifikke tværsnit skal vælges ud fra producentens anbefalinger og pumpens typeskiltkapacitet. Stikket, som enheden er tilsluttet, skal placeres så tæt som muligt på installationspunktet, det anbefales at installere nødstop-enheder mellem den og RCD-pumpen.

 Ledningsdiagram

Det anbefales at tilslutte jordledningen fra stikkontakten, strømforsyningens generelle struktur. Hvis dette ikke kan gøres på grund af den forældede type ledninger, må pumpen tilsluttes til et eksternt kredsløb.

Tip! Hvis pumpe spændingsforsyningskablet er placeret tæt på rørene i varmeværket, og kølevæsketemperaturen overstiger 90 grader - vælg en speciel varmebestandig ledning for at tænde udstyret.

UPS ansøgning

Under opladeren, især under belastning, kan der være strømafbrydelser, tilfælde af dens afslutning, ændringer i indgangsspændingsparametrene. Dette kan have en negativ indvirkning på enhedens levetid, dens effektivitet, fører til brud. Anvend derfor om muligt et ledningsdiagram. gennem uafbrydelig strømforsyning.

 Ved brug af UPS

Når du vælger en model af uafbrydelig strømforsyning, udfør en simpel beregning. De grundlæggende betingelser omfatter strømmen af ​​cirkulationspumpen og den tid, hvor driften skal opretholdes. Ifølge beregningens resultater skal du vælge batterikapacitet eller -model for UPS'en. Mange producenter af sådant udstyr på deres officielle ressourcer tilbyder diagrammer og tabeller, der gør det nemt at bestemme den bedste mulighed for en strømkilde.

Tip! Til strømning af cirkulationspumpen anbefales det kun at bruge en UPS med eller nær det sinusformede udgangssignal. De bedste resultater viser On-Line UPS, der giver nul responstid og en ideel spændingskurve.

Justering og begynde at arbejde

Ibrugtagning efter installationen af ​​cirkulationspumpen er ikke vanskelig, men skal udføres i en bestemt rækkefølge.

  1. Pumpen er monteret i bypassen eller går ned i returrøret.
  2. Enheden er sluttet til lysnettet.
  3. Varmesystemet er fyldt med vand.
  4. Luftpropper fjernes ved at åbne ventilerne på specialfremstillede vandhaner eller Mayevsky vandhaner installeret på radiatorer.
  5. Luften fjernes fra cirkulationspumpens hus ved at åbne ventilen, skrue skruen på låget på enhedens hus.

Så snart vandet forlader pumpens særlige dræning, er apparatet klar til drift. Derefter er det tilstrækkeligt at starte varmekedlen, kontrollere passet, hvilken hastighed det er bedre at tænde ved varmepumpen, indstille den optimale tilstand og justere trykparametrene i systemet under opvarmning af varmebæreren.

Mulige fejl i cirkulationspumper

Cirkulationspumpe - en temmelig simpel enhed. Dets alvorlige skade ligger i slid på turbinehjulet, den fysiske skade på elementerne eller svigtet af det elektriske kredsløb. Nogle funktionsfejl i varmepumpen kan fastgøres manuelt. For denne enhed har brug for demontere og demontere. Handlingsplanen er som følger.

  1. Sluk for strømmen til udstyret.
  2. Hvis pumpen er installeret i bypassen eller der er vandhaner på begge sider - kølemiddelforsyningen er slukket, fjernes enheden fra installationspunktet.
  3. Ved langvarig reparation - skal du installere en ekstra pumpe.
Tip! Hvis varmesystemet ikke tillader afbrydelse af væsketilførslen i et begrænset område af pumpeinstallationen, anbefales det at aflive kølevæsken helt, inden du afmonterer enheden. En sådan foranstaltning vil muliggøre hurtigere idriftsættelse i henhold til standardordningen.

Når du demonterer cirkulationspumpen, kan du få adgang til de vigtigste funktionelle dele:

 Cirkulationspumpe i analysen

Pumpen er summende, men der er ingen kølevæske cirkulation

En sådan fejl opstår lang nedetid i udstyr. Forseglingsanordninger, lejer er berøvet af fedt, der dannes tætte mineralaflejringer. For at starte pumpen kræver demontering i henhold til producentens anvisninger. Sagen, det elektriske drev er fjernet. Ved hjælp af en skruetrækker eller en klemmeanordning drejes rotoren og opnår den relativt fri rotation. Derefter installeres pumpen regelmæssigt og tændes.

Enheden er meget støjende, når du arbejder

Årsagen til overdreven støj er papirkurven indgang inden for motorakslen og turbinehjulsenheden. Problemet elimineres ved fuldstændig demontering og rengøring af enheden.

Tip! For at forhindre problemer i fremtiden anbefales det at installere rengøringsfiltre ved pumpeindgangen og til inaktiv udstyr - at starte i 20-30 minutter mindst en gang om måneden.

Pumpen tændes ikke

Årsagerne til lanceringsfejlen kan være flere. Det mest almindelige er strømafbrydelse Du bør kontrollere strømkablet (frakobler strømafbrydere eller trækker stikket ud af stikkontakten) for brud, beskadigelse og test af strømforsyningsspændingen.

En anden grund til lanceringsfejl er beskyttelsesoperation. For at fjerne problemet skal du udskifte sikringer eller andre elementer, som leveres af producenten. Før du starter pumpen, skal du omhyggeligt kontrollere status og parametre i strømforsyningsnetværket, sørg for, at de andre systemer, der er tilsluttet til opladeren, fungerer korrekt.

Enheden starter og stopper arbejdet efter en kort periode.

Årsagen til den automatiske afbrydelse er i Overdreven belastninger. Dette skyldes skalaen på de våde rotors dele. For at genoprette normal drift skal pumpen demonteres, og mineralaflejringer skal fjernes ved hjælp af specielle midler.

Stærke støj, vibrationer, varme

Årsagerne til de pludselige ændringer i lyd og andre driftsparametre er luft i cirkulationspumpen. Dette problem kan skyldes ukorrekt igangsætning eller ved at overskride minimumsgrensningen for kavitation. Fejlfinding foretages ved at justere parametrene i varmesystemet. Luftpropper fjernes fra rørene, en lignende operation udføres med en ventil på den øverste del af pumpehuset.

Tip! For at forhindre dannelsen af ​​kavitationsbobler skal indløbstrykket justeres (for at gøre det højere end det minimum, der er angivet i pumpens pas) i strømningsrøret.

Konstant, øget vibration

Årsagen til overskydende vibrationer kan være bærende slid. Disse strukturelle elementer har en begrænset levetid, selv med ideelle kølemiddelparametre. Det anbefalede interval til udskiftning af lejer i cirkulationspumper er nødvendigvis angivet i pas på en bestemt model.

Det er værd at huske at du kan trække lejet ind i boringen ved at bruge en speciel træk. Geninstallation derhjemme er lavet med et træhaller. Det nye leje er anbragt på monteringsboringen og tilstoppet med lette, præcise slag.

Utilstrækkeligt tryk

Korrekt installeret, arbejdende cirkulationspumpe kan i nogle tilfælde ikke give tilstrækkeligt pres. Årsagen kan være Forkert drejningshastighed indstilling hvad der ofte observeres ved høj viskositet af varmebæreren eller overdreven længde af rørledninger. Hvis der er en sådan mulighed - enheden er reguleret, i tilfælde af et forkert valg af den model, den udskiftes.

Ved trefasede pumper Årsagen til utilstrækkeligt tryk kan være i forkert ledninger. Derfor bør den første fase af fejlfinding være at kontrollere fasingen, tilstanden til den neutrale ledning, spændingen af ​​nettet.

Det er altid nødvendigt at huske, at cirkulationspumpen ikke når brugeren umiddelbart efter produktion. Derfor er det nyttigt at vide, hvordan man demonterer og rengør enheden, såvel som dens komponenter. For eksempel vil sådanne oplysninger let hjælpe med at klare sagen, når turen opstår på grund af oxidation af sikringskontakterne. Driften af ​​delvis demontering og stripping i dette tilfælde kan udføres selv uden demontering af enheden.

Det er vigtigt! Hvis enkle fejlfindingsmetoder ikke hjælper, bør du søge professionel hjælp. For at bestemme spalten (graden af ​​slid på turbinehjulet) mellem løbehjulet og huset kan det kræve specialværktøjer. Det samme gælder for evalueringen af ​​parametrene for motorviklingene. I nogle tilfælde kan komplekse, professionelle reparationer være påkrævet.

konklusion

For ikke at støde på funktionsfejl i varmesystemet, må du ikke fryse, ikke bruge penge og tid til at foretage ændringer i selen. Du bør ikke spare på design og korrekt tilrettelæggelse af cirkulationspumpernes installationssteder. Bypasser med udluftningsventiler, filtre, kontrolventiler, det rigtige valg af installationspunktet hjælper med at forenkle indstillingen af ​​opvarmningen, give automatisk styring, garantere de optimale arbejdsvilkår for udstyret og øge dets pålidelighed og levetid betydeligt.

Kommentarer: 0
Fortsætter temaet:

videokamera

Hjemmebiograf

Musikcenter