soundbar

En lydbjælke er en lydbjælke, der tjener til at forbedre lydkvaliteten og lydstyrken. Som regel er et sådant panel installeret foran tv'et. Enheden kan erstatte en lille mini-biograf, så det er især rart at bruge i små værelser. En hel blok af højttalere er lukket i et enkelt panel, men du kan høre fremragende surroundlyd, som kan opnås takket være lydbjælkens indstillinger. Det er nødvendigt at erhverve enheden i overensstemmelse med tv'ets dimensioner, men panelet kan arbejde både uafhængigt og sammen med et tv.

Enheden kan arbejde med forskellige formater, læs oplysninger fra et flashdrev eller en disk. Strukturen af ​​moderne lydbjælker omfatter flere højttalere (op til 16 stykker), en afspiller og en lydprocessor. Indstillingen udføres med fjernbetjeningen.

De begyndte at tale om enheder fra midten af ​​halvfemserne, da de første prototyper af moderne lydbjælker med rumlige lydsignaler begyndte at dukke op. På grund af deres høje omkostninger havde enhederne ringe succes, men snart efter forskellige forbedringer var der en bogstavelig fordobling af det globale soundbar-marked.

videokamera

Hjemmebiograf

Musikcenter